Xây kho, lắp đường ống bán dầu cho Lào

Xây kho, lắp đường ống bán dầu cho Lào Kho ngoại quan và hệ thống đường ống dẫn dầu từ cảng biển Hòn La (Quảng Bình) sang tỉnh Khăm Muộn cuối năm 2015 khởi công, đầu năm 2018 sẽ đưa những dòng dầu đầu tiên từ Việt Nam sang Lào.

Em sẽ là cô dâu của anh

Phía sau hào quang

Gọi yêu thương

Vương quốc của gió

Bí mật nội phủ

LỊCH TRUYỀN HÌNH
Click here to select date