Người dân tái định cư chưa an cư

Người dân tái định cư chưa an cư

Gần sáu năm trước, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) triển khai thực hiện dự án tái định cư tại xã ...
LỊCH TRUYỀN HÌNH
Click here to select date