Ký kết Quy chế phối hợp về công tác bảo vệ ANTT trong ...

 Ký kết Quy chế phối hợp về công tác bảo vệ ANTT trong ... Chiều ngày 17/9, Ban quản lý Khu kinh tế Quảng Bình và Công an tỉnh Quảng Bình đã tổ chức hội nghị ký kết Quy chế phối hợp về công tác an ninh trật tự (ANTT) theo Quyết định số 07/2012 ngày 9/5/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp một số nhiệm vụ quản lí ...

LỊCH TRUYỀN HÌNH
Click here to select date