});
Bản tin thời sự tối 18/9/2014

Ngày cập nhật: 19/09/2014 09:51:30

Trang truyền hình Lệ Thuỷ kỳ 2 tháng 9/2014

Ngày cập nhật: 17/09/2014 15:31:20

Ươm mầm tuổi thơ nơi miền biển bãi ngang

Ngày cập nhật: 06/09/2014 15:55:54

Hòn La vẫy gọi

Ngày cập nhật: 12/09/2014 09:37:50

Quảng Bình điểm đến kỳ 1 tháng 9/2014

Ngày cập nhật: 17/09/2014 08:52:18

Đi dọc miền Trung tháng 9/2014

Ngày cập nhật: 17/09/2014 09:18:45

Xứng danh bộ đội cụ Hồ tháng 8/2014

Ngày cập nhật: 07/08/2014 16:31:55

Kiến Giang khúc hát tự hào

Ngày cập nhật: 09/09/2014 09:25:34

Thu về vấn vương

Ngày cập nhật: 08/09/2014 16:15:21

Nhìn ra thế giới số 113

Ngày cập nhật: 17/09/2014 08:46:05

Góc nhìn phóng viên nhỏ tháng 9/2014

Ngày cập nhật: 05/09/2014 08:47:38

Giai điệu quê hương tháng 8/2014

Ngày cập nhật: 27/08/2014 09:20:35

Chuyện cả làng cùng giữ rừng lộc vừng

Ngày cập nhật: 17/09/2014 08:53:52

Quảng Bình hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2011-2015

Ngày cập nhật: 17/09/2014 08:45:38

Ghi ở Đảng bộ 5 năm liền đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu

Ngày cập nhật: 17/09/2014 08:43:44

Hiệp sĩ tình nguyện

Ngày cập nhật: 17/09/2014 08:51:03

Chuyển đổi nuôi thuỷ sản theo hướng bền vững trên ao nuôi tôm kém hiệu quả

Ngày cập nhật: 09/09/2014 09:32:28

Quốc phòng toàn dân tháng 9/2014

Ngày cập nhật: 17/09/2014 08:47:12

Vì chủ quyền An ninh biên giới tháng 8/2014

Ngày cập nhật: 27/08/2014 09:21:22

Phụ nữ Quảng Bình một nửa chặng đường thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ tỉnh lần thứ XIV

Ngày cập nhật: 29/08/2014 08:58:07

Khoa học và công nghệ tháng 9/2014

Ngày cập nhật: 11/09/2014 09:39:12

Những điển hình tiên tiến sản xuất kinh doanh giỏi

Ngày cập nhật: 17/09/2014 08:49:59

Với khán giả xem truyền hình tháng 9/2014

Ngày cập nhật: 17/09/2014 08:50:36

Hiệu quả từ cải cách hành chính công

Ngày cập nhật: 27/08/2014 09:18:13

An toàn giao thông tháng 8/2014

Ngày cập nhật: 05/08/2014 15:17:15

Lao động và công đoàn tháng 8/2014

Ngày cập nhật: 27/08/2014 09:27:54

Tỉnh Quảng Bình trong công tác xây dựng chính quyền vì mục tiêu do dân, vì dân

Ngày cập nhật: 29/08/2014 08:56:15

Học chữ trên miền biên giới

Ngày cập nhật: 05/09/2014 08:54:15

Xử lý rác thải ở khu vực nông thôn

Ngày cập nhật: 30/08/2014 16:26:48

Vì sức khoẻ cộng đồng tháng 8/2014

Ngày cập nhật: 23/08/2014 14:42:55

An ninh Quảng Bình kỳ 1 tháng 8/2014

Ngày cập nhật: 13/08/2014 09:18:41

Sôi động khu kinh tế cửa khẩu Cha Lo

Ngày cập nhật: 27/08/2014 09:14:27

Phòng chống tệ nạn xã hội tháng 6/2014

Ngày cập nhật: 13/08/2014 14:39:28

Mặt trận Tổ quốc các cấp đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VI

Ngày cập nhật: 23/08/2014 10:32:45

Bác sĩ của bạn số 1 tháng 9/2014

Ngày cập nhật: 09/09/2014 09:27:35

Các giải pháp tăng thu ngân sách đối với HĐKD nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ

Ngày cập nhật: 04/08/2014 15:48:00

Tư vấn nuôi trồng thủy sản số 3

Ngày cập nhật: 17/09/2014 14:40:50

Di tích lịch sử Võ Thắng Quan

Ngày cập nhật: 29/08/2014 10:38:12

LỊCH TRUYỀN HÌNH
Click here to select date