});
Bản tin thời sự trưa 1/7/2015

Ngày cập nhật: 01/07/2015 01:50:24

Trang truyền hình Đồng Hới kỳ 4 tháng 6/2015

Ngày cập nhật: 29/06/2015 20:09:29

Nông dân điển hình tiêu biểu trong phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi

Ngày cập nhật: 10/06/2015 09:36:13

Ký sự Sơn Đoòng (tập 7)

Ngày cập nhật: 14/05/2015 09:31:13

Đường 12A - Di tích hang Lèn Hà

Ngày cập nhật: 29/06/2015 20:06:16

Tháng 6 mùa thi

Ngày cập nhật: 22/06/2015 02:07:16

Xứng danh bộ đội cụ Hồ tháng 6/2015

Ngày cập nhật: 09/06/2015 10:02:28

Về Quảng Ninh

Ngày cập nhật: 23/02/2015 09:15:41

Nốt nhạc thời gian

Ngày cập nhật: 10/06/2015 09:37:19

Nhìn ra thế giới số 147

Ngày cập nhật: 22/06/2015 02:21:30

Góc nhìn phóng viên nhỏ tháng 6/2015

Ngày cập nhật: 10/06/2015 09:42:43

Điệu hát Lăm trên đỉnh núi Giăng Màn

Ngày cập nhật: 24/06/2015 20:16:14

Chuyện về một làng quê

Ngày cập nhật: 22/06/2015 02:38:26

Ghi nhận về công tác tuyển sinh năm học 2015-2016 ở địa bàn thành phố Đồng Hới

Ngày cập nhật: 22/06/2015 02:23:24

Công tác phát triển Đảng trong đoàn viên thanh niên

Ngày cập nhật: 22/06/2015 02:25:34

Quảng Ninh 25 năm đổi mới và phát triển

Ngày cập nhật: 30/06/2015 02:14:38

Nâng cao hiệu quả kinh tế nhờ cơ giới hóa nông nghiệp

Ngày cập nhật: 10/06/2015 09:40:16

Quốc phòng toàn dân tháng 6/2015

Ngày cập nhật: 10/06/2015 09:33:58

Vì chủ quyền An ninh biên giới tháng 6/2015

Ngày cập nhật: 22/06/2015 02:32:58

Phụ nữ Quảng Bình với công tác dân vận khéo

Ngày cập nhật: 25/04/2015 14:08:41

Khoa học và công nghệ tháng 6/2015

Ngày cập nhật: 10/06/2015 09:44:00

Nuôi cá lồng trên sông – Mô hình kinh tế hiệu quả cho người nông dân

Ngày cập nhật: 22/06/2015 02:17:05

Với khán giả xem truyền hình tháng 6/2015

Ngày cập nhật: 22/06/2015 02:14:21

Nâng cao năng cán bộ công chức khâu đột phá trong phát triển cấp xã vững mạnh

Ngày cập nhật: 22/06/2015 02:18:29

An toàn giao thông tháng 6/2015

Ngày cập nhật: 03/06/2015 13:50:45

Lao động và công đoàn tháng 6/2015

Ngày cập nhật: 22/06/2015 02:32:05

Quảng Bình với cuộc thi viết "Tìm hiểu hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam"

Ngày cập nhật: 29/06/2015 20:10:57

Em là chiến sỹ

Ngày cập nhật: 24/06/2015 20:18:32

Bảo tồn và phát huy giá trị di sản trách nhiệm chung của cả cộng đồng

Ngày cập nhật: 12/06/2015 12:20:25

Vì sức khỏe cộng đồng tháng 6/2015

Ngày cập nhật: 22/06/2015 02:30:03

An ninh Quảng Bình kỳ 2 tháng 6/2015

Ngày cập nhật: 24/06/2015 20:19:09

Công thương Quảng Bình tháng 6/2015

Ngày cập nhật: 22/06/2015 02:09:07

Phòng chống tệ nạn xã hội tháng 5/2015

Ngày cập nhật: 09/06/2015 09:59:48

Mặt trận các cấp với công tác bảo vệ môi trường

Ngày cập nhật: 22/06/2015 02:28:56

Bác sỹ của bạn số 2 tháng 6/2015

Ngày cập nhật: 22/06/2015 02:10:28

Tăng cường công tác quản lý thu đối với hoạt động kinh doanh vận tải tư nhân

Ngày cập nhật: 22/06/2015 02:20:41

Ứng dụng chế phẩm sinh học trong nuôi trồng thủy sản

Ngày cập nhật: 25/05/2015 17:06:53

Phật giáo và những dấu tích trên đất Quảng Bình (phần 1)

Ngày cập nhật: 22/06/2015 02:37:03

Phận má hồng

Lạc thần

Tham vọng và quyền lực

Sức mạnh diệu kỳ

LỊCH TRUYỀN HÌNH
Click here to select date