});
Bản tin thời sự trưa 19/12/2014

Ngày cập nhật: 20/12/2014 17:34:32

Trang truyền hình Đồng Hới kỳ 2 tháng 12/2014

Ngày cập nhật: 15/12/2014 15:49:53

Những ngôi nhà ấm áp nghĩa tình

Ngày cập nhật: 15/12/2014 16:09:14

Ký sự: Những làng biển Quảng Bình - Tập 5: Bình yên làng biển Quang Phú

Ngày cập nhật: 15/12/2014 15:52:17

Bánh canh Mệ Phương Bắc Lý - Đồng Hới

Ngày cập nhật: 15/12/2014 15:56:06

Gỗ làng ra thế giới

Ngày cập nhật: 15/12/2014 15:48:23

Xứng danh Bộ đội Cụ Hồ tháng 12/2014

Ngày cập nhật: 05/12/2014 15:10:27

Kiến Giang khúc hát tự hào

Ngày cập nhật: 09/09/2014 09:25:34

Đồng đội ơi!

Ngày cập nhật: 10/12/2014 10:32:25

Nhìn ra thế giới số 125

Ngày cập nhật: 10/12/2014 10:43:16

Góc nhìn phóng viên nhỏ tháng 12/2014

Ngày cập nhật: 05/12/2014 15:06:07

Nhân Trạch - Miền di sản văn hóa

Ngày cập nhật: 24/11/2014 22:19:18

Chuyện về những người trả lại màu xanh cho rừng

Ngày cập nhật: 15/12/2014 15:53:50

Nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật trong trường học

Ngày cập nhật: 24/11/2014 22:07:59

Đảng bộ xã Trường Xuân với công tác phát triển Đảng viên là người dân tộc thiểu số

Ngày cập nhật: 24/11/2014 22:09:46

LLVT Đồng Hới vững vàng trong giai đoạn cách mạng mới

Ngày cập nhật: 18/12/2014 23:09:39

Kỹ thuật thâm canh cỏ VA06

Ngày cập nhật: 10/12/2014 10:42:47

Quốc phòng toàn dân tháng 12/2014

Ngày cập nhật: 10/12/2014 10:47:42

Vì chủ quyền An ninh Biên giới tháng 11/2014

Ngày cập nhật: 24/11/2014 22:17:03

Điểm tựa giúp phụ nữ vươn lên thoát nghèo

Ngày cập nhật: 16/12/2014 13:09:11

Khoa học và công nghệ tháng 11/2014

Ngày cập nhật: 17/11/2014 16:54:16

Quảng Ninh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng giá tri gia tăng

Ngày cập nhật: 15/12/2014 15:57:46

Với khán giả xem truyền hình tháng 12/2014

Ngày cập nhật: 15/12/2014 15:54:24

Ứng dụng công nghệ thông tin tạo lập bước phát triển mới cho tỉnh nhà

Ngày cập nhật: 24/11/2014 22:23:28

Nỗ lực trên những tuyến đường

Ngày cập nhật: 04/12/2014 15:16:14

Nhà công vụ cho giáo viên vấn đề cần quan tâm

Ngày cập nhật: 24/11/2014 22:15:46

Quảng Bình tích cực hưởng ứng ngày pháp luật

Ngày cập nhật: 28/11/2014 15:37:25

Tuổi hoa tháng 11/2014

Ngày cập nhật: 04/12/2014 15:21:51

Hướng đi nào cho rau an toàn Quảng Bình

Ngày cập nhật: 03/11/2014 16:28:51

Vì sức khỏe cộng đồng tháng 12/2014

Ngày cập nhật: 18/12/2014 23:16:35

An ninh Quảng Bình kỳ 1 tháng 12/2014

Ngày cập nhật: 10/12/2014 10:44:48

Công thương Quảng Bình tháng 10/2014

Ngày cập nhật: 29/10/2014 15:59:20

Phòng chống tệ nạn xã hội tháng 10/2014

Ngày cập nhật: 03/11/2014 16:31:51

Đồng bào Công giáo tỉnh Quảng Bình với phong trào thi đua “Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”

Ngày cập nhật: 15/12/2014 15:58:37

Bác sĩ của bạn số 1 tháng 12/2014

Ngày cập nhật: 10/12/2014 10:41:24

Cục thuế tăng cường công tác kê khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử

Ngày cập nhật: 04/12/2014 15:23:18

Tư vấn nuôi trồng thủy sản số 3

Ngày cập nhật: 17/09/2014 14:40:50

Nhà quân sự tài ba Ðào Duy Từ và ngôi trường mang tên ông

Ngày cập nhật: 24/11/2014 22:20:57

Lời hứa từ trái tim

Thương trường dậy sóng

Tân trạng sư Tống Thế Kiệt

Lệnh sinh tử

Đội đặc nhiệm Hoa Mộc Lan

Kế hoạch B

Trường nội trú

LỊCH TRUYỀN HÌNH
Click here to select date